შესყიდვები
განცხადებები
სარეალიზაციო ქონება
 1. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს წისქვილის მეტალის ჯავშნის შესყიდვის მიზნით
 2. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ნარჩენების დროებითი განთავსების ნაგებობის მშენებლობის მიზნით
 3. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მილებისა და ფიტინგების შესყიდვის მიზნით
 4. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ფოლადის ბურთულების შესყიდვის მიზნით
 5. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს რკინის ფხვნილის შესყიდვის მიზნით
 6. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს წყლის ავარიული დამჭერი ნაგებობის პროექტირებაზე
 7. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სატრანსპორტო გადაზიდვებზე საქართველოს მასშტაბით
 8. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ბერთაკარის ასაფეთქებელ სამუშაოებზე
 9. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ბერთაკარის საბადოს საწარმოო მოედანზე სამშენებლო სამუშაოების შესრულებაზე
 10. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სარემონტო სამუშაოების შემსრულებლის შერჩევის მიზნით 
 11. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს მცურავი სატუმბი სადგურების (პანტონების) დამზადებისა და დამონტაჟების მიზნით
 12. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სამთო სამუშაოების შესრულების მიზნით
 13. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს საბურღ-ასაფეთქებელი სამუშაოების ჩატარების მიზნით
 14. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ფეთქი მასალებისა და რეაგენტების შესყიდვის მიზნით
 15. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ზეთებისა და ფილტრების შესყიდვაზე 
 16. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო წყლების გაწმენდის მიზნით გამწმენდი ნაგებობების პროექტირებაზე
 17. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს ასფალტის საფარის მოწყობაზე 
 18. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს საბურავების შესყიდვაზე
 19. კომპანია RMG აცხადებს ტენდერს დიზელის საწვავის შესყიდვაზე